Programma en voorwaarden

 • Scholen ontvangen gedurende 15 of 20 weken groente en fruit, afhankelijk van het programma waar zij zich voor hebben aangemeld
 • Indien scholen zich voor het programma van 15 weken hebben aangemeld en ingeloot zijn voor het EU-Schoolfruitprogramma kunnen de leveringen worden stopgezet bij de start van dit programma (11-11-2019) en hervat na het eindigen van het EU-Schoolfruitprogramma
 • Het groente en fruit wordt ter beschikking gesteld door Schoolfruit.nl
 • Scholen organiseren 2 activiteiten met als doel om de financiering te realiseren voor het ter beschikking gestelde groente en fruit
 • Het financieel risico, indien niet genoeg gelden worden ingezameld, ligt bij Schoolfruit.nl en niet bij de deelnemende school
 • De deelnemende school krijgt een regionale schoolfruitadviseur toegewezen die samen met de school zorgt voor een succesvolle uitvoering van het programma en ondersteuning van de activiteiten
 • Een eventueel financieel overschot uit de activiteiten van een school worden gereserveerd voor het later verstrekken van fruit en groente aan de kinderen van de desbetreffende school

De activiteiten van het programma zijn:

 • 1 activiteit met een educatief karakter, de KinderFruitAktie
  Periode: oktober – november 2019
 • 1 activiteit op het gebied van sport en bewegen, de Move4Fruit. Deze sponsorloop kan tijdens bestaande activiteiten worden uitgevoerd zoals een gymles, een sportdag, een lokaal evenement of Koningsspelen.
  Periode: maart – april 2020

Vanzelfsprekend zijn eigen activiteiten of een eigen invulling van bovenstaande activiteiten ook toegestaan voor het inzamelen van de fruitgelden.

In overleg met uw regionale adviseur kunnen deze activiteiten worden bepaald.