Programma en voorwaarden

  • Scholen ontvangen groente en fruit tot aan de zomervakantie (9 tot 11 weken, afhankelijk van de regio waar de school gevestigd is)
  • Het groente en fruit wordt ter beschikking gesteld door Schoolfruit.nl
  • Scholen organiseren 2 activiteiten met als doel om de financiering te realiseren voor het ter beschikking gestelde groente en fruit
  • Het financieel risico, indien niet genoeg gelden worden ingezameld, ligt bij Schoolfruit.nl en niet bij de deelnemende school
  • De deelnemende school krijgt een regionale schoolfruitadviseur toegewezen die samen met de school zorgt voor een succesvolle uitvoering van het programma en ondersteuning van de activiteiten
  • Indien scholen zich voor het programma van 15 weken hebben aangemeld en ingeloot zijn voor het EU-Schoolfruitprogramma zijn de leveringen stopgezet bij de start van dit programma (11-11-2019) en worden hervat tot aan de zomervakantie na het eindigen van het EU-Schoolfruitprogramma (na 17 april behoudens 1 week meivakantie)
  • Een eventueel financieel overschot uit de activiteiten van een school worden gereserveerd voor het later verstrekken van fruit en groente aan de kinderen van de desbetreffende school

Activiteiten:

Dit schooljaar hebben de Fruitvriendjes drie activiteiten uitgewerkt waar scholen mee aan de slag kunnen:

1. KinderFruitActie
2. Move4fruit sponsorloop
3. Kleding voor schoolfruit

Vanzelfsprekend zijn eigen activiteiten of een eigen invulling van bovenstaande activiteiten ook toegestaan voor het inzamelen van de fruitgelden.

In nauw overleg met uw regionale adviseur kunnen deze activiteiten worden bepaald.