Waarom het programma?

Elk kind heeft volgens Schoolfruit.nl recht op structureel toegang tot gezonde voeding op school. De missie van Schoolfruit.nl is dan ook om gezonde voeding op scholen in Nederland voor kinderen bereikbaar te maken. Op basis van de ervaring van Schoolfruit.nl is bekend dat scholen in toenemende mate willen gaan voor structureel schoolfruit. De financiering hiervan kan een proces zijn wat een schooljaar in beslag kan nemen.

Schoolfruit.nl speelt hierop in met het schoolfruitprogramma van de Fruitvriendjes. Hierbij wordt gestart met het leveren van het groente en fruit en verzorgt Schoolfruit.nl de voorfinanciering. Dit geeft de school de tijd om de financiering door middel van activiteiten tijdens het lopende schooljaar te realiseren.

Naast activiteiten waar de school zich aan committeert zoeken de regionale schoolfruitadviseurs van Schoolfruit.nl continu naar landelijke en lokale partnerships en mogelijkheden om de deelnemende scholen te ondersteunen met (extra) financiering.

Activiteiten:

Dit schooljaar hebben de Fruitvriendjes drie activiteiten uitgewerkt waar scholen mee aan de slag kunnen:

1. KinderFruitActie
2. Move4fruit sponsorloop
3. Kleding voor schoolfruit

Vanzelfsprekend zijn eigen activiteiten of een eigen invulling van bovenstaande activiteiten ook toegestaan voor het inzamelen van de fruitgelden.

In nauw overleg met uw regionale adviseur kunnen deze activiteiten worden bepaald.