Waarom het programma?

Elk kind heeft volgens Schoolfruit.nl recht op structureel toegang tot gezonde voeding op school. De missie van Schoolfruit.nl is dan ook om gezonde voeding op scholen in Nederland voor kinderen bereikbaar te maken. Op basis van de ervaring van Schoolfruit.nl is bekend dat scholen in toenemende mate willen gaan voor structureel schoolfruit. De financiering hiervan kan een proces zijn wat een schooljaar in beslag kan nemen.

Schoolfruit.nl speelt hierop in met het schoolfruitprogramma van de Fruitvriendjes. Hierbij wordt gestart met het leveren van het groente en fruit en verzorgt Schoolfruit.nl de voorfinanciering. Dit geeft de school de tijd om de financiering door middel van activiteiten tijdens het lopende schooljaar te realiseren.

Naast activiteiten waar de school zich aan committeert zoeken de regionale schoolfruitadviseurs van Schoolfruit.nl continu naar landelijke en lokale partnerships en mogelijkheden om de deelnemende scholen te ondersteunen met financiering.

Activiteiten voor schoolfruit

De school stemt de activiteiten voor de financiering van schoolfruit af met de regionale schoolfruitadviseur.

Het financieel risico indien er tekort gelden worden ingezameld ligt bij Schoolfruit.nl

Een eventueel overschot uit de activiteiten wordt door de school gereserveerd voor het verstrekken van fruit en groente aan de kinderen van deze school in het opvolgende jaar (2020-2021).